top of page

משחק קוביה אל הפרח

מי לא אוהב לשחק?

משחק הוא הנאה, כייף, זמן איכות, צחוק ועוד ועוד. אך יצירת משחק היא כבר הרבה מעבר לכל זה. בזכות פיתוח משחק נחשפים התלמידים לעבודת חקר, שיתוף פעולה, תכנון, חשיבה יצירתית, הצבת יעדים, גמישות, מתן ביטוי לחוזקות שונות ועוד היד נטויה.
כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי רועי, תלם וסלעית, מבית ספר צמח בראשית, כעבודה מסכמת במסגרת הפרויקט המשותף של קרן אלון לחינוך ועמותת אופנים.

לומדים חקלאות בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

התלמידים יתנסו ביצירת משחק לימודי בנושא חקלאות תוך שימוש במיומנויות תכנון והדפסת תלת מימד וחומרים נוספים

נושא

פיתוח משחק שולחן - חלקי צמח אכילים

כיתות

ה' - ו'

משך הפעילות

עבודה מתמשכת

מטרות לימודיות

- התלמידים יתכננו משחק שולחן קבוצתי בנושא הנלמד בחווה החקלאית

- התלמידים יעשו שימוש בתוכנת תלת מימד ליצירת כלי משחק

- התלמידים ישתמשו בידע שצברו בנושא חלקי הצמח לצורך תכנון המשחק

תגובות


bottom of page