top of page

רמת מורכבות:

Asset 78.png
Asset 76.png

מלא

Asset 79.png

חלקי

Asset 73.png

תשלום:

חינם

Asset 87.png

כל האמצעים

Asset 90.png

למידה ניידת

Asset 89.png

מחשב

אמצעי קצה:

Asset 92.png

לפי בחירה

Asset 93.png

מקומית

Asset 91.png

התקנה:

בענן

התקנה מקומית.png

תוכנה ליצירת מפה טקטילית מתוך כתובת

Touch mapper

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

תוכנה להצגת מודלים והנחיות לביצוע

eDRAWINGS

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

מציאות מדומה ומידול בתלת מימד בעזרת טכנולוגיה מתקדמת

zSpace

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

תוכנה למידול בעזרת פוליגונים בשילוב תפריטים ויזואליים ומרקמים מגווניםן

Morphi

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

ציור בפיקסלים והדפסה בתלת מימד

Treebuild

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

תוכנה בקוד פתוח ליצירת בתי נר מתוך צלליות

candlecaster

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

הפיכת מודל תלת מימד למודל בהשראת Vornoi בלחיצת כפתור

Voronator

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

אפליקציה לתכנון ועיצוב הגביע בתחרות המלכה אליזבט להנדסה מודרנית

QEPrize

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

תוכנה המשלבת בין תלת-מימד, עיצוב מוצר והנדסה

Fusion 360

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

שרטוט בדו מימד ועיבוד התוצר בתלת מימד

Happy3d

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

סימולטור ליצירת גופים תלת מימדים בצורות גיאומטריות גמישות. התוצרים ניתנים להדפסה בתשלום

Kinematics

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

מגוון מחברים להדפסה, תוך אפשרות לשינוי הפרמטרים להדפסה

3DDoctors

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

גרפיקה תלת מימדית כולל ייצוא להדפסה

Blender

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

תוכנה לפיסול בתלת מימד

Sculptgl

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

תוכנה למידול הנדסי מורכב, תוך שמירה על גמישות מקסימלית

Onshape

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

תוכנה למידול הנדסי וסימולציה של מוצרים

SolidWorks

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

תוכנה לשרטוט תלת מימדי באמצעות העט של Apple

Shapr3D

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

מידול בעזרת גופים מורכבים מוכנים מראש

Vectary

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

. בשילוה מערכי לימודתוכנה ויזואלית ידידותית עבור ילדים. מידול בעזרת פוליגונים, בלוקים וגופים קבועים מראש

Makers Empire

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

תוכנת קוד פתוח למידול בתלת מימד באמצעות כתיבת קוד

OpenSCAD

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

בנייה באבני לגו ומיקום המודל ב-Google Earth

build with chrome

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

בניית גופים תלת מימדיים מתוך חלקים מוכנים

Blox 3D

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

אפליקציה לאייפדים למידול בתלת מימד, כולל מחולל להעלאת תמונות, מחולל גיאומטריה ועוד

XYZ Printing

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

תוכנה לכתיבת קוד ליצירת מודל תלת מימדי

bots101

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

תוכנה לילדים צעירים בה מציירים בדו-מימד והציור ניתן לעיבוד בשלושה מימדים

Doodle3d

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

תוכנת מציאות רבודה לצפייה במודלים תל-מימדיים בסביבה הטבעית

Augment

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

שרטוט מבנה בדו-מימד והפיכתו למודל תלת מימדי

planner 5D

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

תוכנה בעלת שלוש פלטפורמות שונות לפיסול בתלת-מימד

leopoly

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

עיצוב מודל בתלת מימד בשימוש בפיקסלים בלבד, בסגנון מיינקראפט

3DSlash

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

תוכנה למידול מתוך צורה בעזרת תפריטים נפתחים באנגלית

Wings3d

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

תכונה נוספת בתוכנת PowerPoint המאפשרת להציג ולהנפיש מודלים תלת מימדיים

office 365

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

תוכנת קוד פתוח לעיצוב וקטורי

Dotgrid

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png

תוכנה רב-תחומית למידול ופיסול בתלת מימד

SelfCAD

התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png
התקנה מקומית.png