top of page

Leopoly


אתר המשלב בתוכו מספר יישומים של הדפסה בתלת מימד, סריקה, מציאות מדומה, נופים דיגיטליים ועוד.

בתחום מידול בתלת מימד, קיימות שלוש פלטפורמות:

Cubecraft - יצירה מקוביות

ניתן להתחיל לבנות ממשטח ריק, או מתוך מודלים קיימים; להוסיף או להחסיר קוביות ולצבוע את הדגם.

המודלים ניתנים לשמירה, אך לא להדפסה.


 

Formshifting - שינוי צורה

מידול מתוך צורה נתונה, תוך שינוי פרמטרים לצורך בניית מודל אישי.

את התוצרים ניתן לשתף ולייצא כקבצי stl.

 

Digital Sculpting - פיסול דיגיטלי

מידול דגמים בעזרת כלי פיסול, מתוך גלריה, או מתוך צורה בסיסית.

התוצרים ניתנים לשיתוף וייצוא כ-stl.

 

בכל התוכנות תחילת העבודה יכולה להיות מצורת בסיס, העלאת קובץ או פתיחה מגלריה.

ישנה גירסה נוספת המותאמת לבתי ספר, אך דורשת בקשת סיסמה אישיתכניסה לתוכנה

פוסטים אחרונים

הצג הכול