top of page

Leopoly


אתר המשלב בתוכו מספר יישומים של הדפסה בתלת מימד, סריקה, מציאות מדומה, נופים דיגיטליים ועוד.

בתחום מידול בתלת מימד, קיימות שלוש פלטפורמות:

Cubecraft - יצירה מקוביות

ניתן להתחיל לבנות ממשטח ריק, או מתוך מודלים קיימים; להוסיף או להחסיר קוביות ולצבוע את הדגם.

המודלים ניתנים לשמירה, אך לא להדפסה.


 

Formshifting - שינוי צורה

מידול מתוך צורה נתונה, תוך שינוי פרמטרים לצורך בניית מודל אישי.

את התוצרים ניתן לשתף ולייצא כקבצי stl.

 

Digital Sculpting - פיסול דיגיטלי

מידול דגמים בעזרת כלי פיסול, מתוך גלריה, או מתוך צורה בסיסית.

התוצרים ניתנים לשיתוף וייצוא כ-stl.

 

בכל התוכנות תחילת העבודה יכולה להיות מצורת בסיס, העלאת קובץ או פתיחה מגלריה.

ישנה גירסה נוספת המותאמת לבתי ספר, אך דורשת בקשת סיסמה אישיתפוסטים אחרונים

הצג הכול

Kommentare


bottom of page