תקלות נפוצות

שכבה ראשונה לא נדבקת

לא יוצא חומר

שכבות זזות

חלקים לא מודפסים

אוזינג - שערות נמשכות

חורים בשכבה עליונה

שכבות נפרדות

פילמנט נקרע

עיוות

חורים בקירות דקים