top of page

פרסונליזציה של שולחן הכתיבה

חשיבה עיצובית (Design Thinking) זהו תהליך חשיבה יצירתי המשתמש במתודולוגיות מעולם העיצוב ומיישם אותן בעולמות תוכן שונים, וביניהם החינוך. חשיבה עיצובית בבתי הספר מאפשרת להשתמש בהזדמנויות למידה מחיי הקהילה של התלמידים והמורים כדי לחקור ביחד, להעלות פתרונות יצירתיים ולבנות פרויקטים מקוריים שיובילו להגשמת חזון משותף (מתוך "חינוך ליצירתיות").


מודל D7 של פרופ' עזרי טרזי מוביל לחדשנות דרך חשיבה עיצובית ב-7 שלבים:ביחידת לימוד זו התלמידים מתכננים ובונים דגמים בתלת מימד בעזרת תוכנת טינקרקאד. הדגמים המודפסים נועדו לשמש אותם במהלך השנה בכיתה.


כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי סמדר ושרית, כעבודה מסכמת במסגרת קורס הדפסת תלת ממד ככלי חינוכי בטכניון.

לומדים בעזרת הדפסת תלת ממד

תיאור קצר של הפעילות

התלמידים יתכננו בתלת מימד וידפיסו מעמד אישי לכלי כתיבה שישמש אותם בכיתה. התלמידים יצטרכו להתייחס לדרישות השימוש (גדלים של כלי כתיבה שצריכים להיות בפנים, יציבות) ולטעמם האישי בתכנון הדגם.


נושא

יישומי מחשב

כיתות

ז-ח, חנ"מ (ל"ל)


רמת קושי

בינונית-גבוהה


מטרות לימודיות

מטרת על: שיפור תחושת המסוגלות


מטרות נוספות:

  • התלמידים יתנסו במידול בתלת מימד.

  • התלמידים יתנסו במגוון מיומנויות: מחקר עיצוב, ניהול זמן, יכולת אפיון פרויקט, בניית קונספט.

  • התלמידים יתרגלו תהליך עבודה: מטרה- תכנון- ביצוע.

  • התלמידים יחזקו את התפיסה המרחבית של מבנים.


Kommentare


bottom of page