top of page

עתודה מדעית טכנולוגית - תכנון לפי צורך

בארץ כיתות עתודה מדעית טכנולוגית מיועדות לתלמידי כיתות ז'-יב' ומשלבות בנוסף ללימודים הרגילים גם תכנים מדעיים טכנולוגיים מתקדמים וחיזוק המתמטיקה. המטרה היא להתאים את התלמידים לצרכים המגוונים של החברה בישראל והכנה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה.


יחידת לימוד זו עוסקת בתהליך תיכון ומשלבת את הפדגוגיה התיאורטית ביחד עם התנסות מעשית ועד יצירת אבטיפוס בהדפסת הדגם תלת מימד ובחינת היתכנות הרעיונות המוצעים. ביחידה שולבו כיתות שונות עם יכולות ושונות ונעשתה התאמה בין הקבוצות.


כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי שנית ואופיר, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

התלמידים יחשפו לבעיה, יצטרכו לפרק אותה כדי לבנות דגם שייתן מענה לבעיה


נושא

מדעים - פתרון בעיה

כיתות

כיתות ט' - עמ"ט

כיתות ח' - חינוך מיוחד


רמת קושי

כיתות ט' - מורכב, דורש שילוב של מספר מיומנויות, לכיתות עמ"ט המודל יהיה פתוח לחלוטין יתבסס על ידע שנרכש במהלך שנות הלימוד, בנושא לחץ גז, המרת אנרגיה.


כיתות ח' - בינוני, לחינוך המיוחד. התלמידים יתבססו על דגם קיים ויתאימו אותו לצורך חדש.


מטרות לימודיות

מטרת על: אנליזה של בעיה ומציאת פתרון


מטרות נוספות:

  • התלמידים יתכננו מתקן להנפת המצלמה לאוויר

  • התלמידים יחפשו מידע באינטרנט ויפיקו מתוכו את הנתונים הדרושים לבניית המתקן

  • התלמידים יכירו את המושגים לחץ גז והמרת אנרגיה

  • התלמידים יכירו שימושים שונים למצלמה מרחפת


מיומנויות נוספות:

  • התלמידים יעבדו בעבודת צוות

  • התלמידים יתנסו בתהליך של הערכה וביקורת עצמית

  • התלמידים יתנסו בתכנון וייצור התוצר

הרחבות אפשריות:

שינוי המודל הקיים בהתאם לצורך חדש

Comments


bottom of page