top of page

טבע האדם - הדפסה בתלת-מימד


התערוכה "טבע האדם" של הפסל צדוק בן-דוד החי בלונדון מציגה מצבים אנושיים כנושאים מרכזיים.

לפי בן-דוד לשם "טבע האדם" יש שתי פרשנויות: "זה האופן שבו אנחנו אומרים בצורה סלחנית לאנשים שעושים משהו שאינו בהכרח טוב 'זה טבע האדם'". המשמעות השנייה נעוצה בשילוב בין הדימוי של טבע לדימוי של אדם. "הטבע האנושי נע תמיד בין קטבים: חיים מול מוות, צד פסימי מול צד אופטימי, צד של אסון מול צד של התאוששות ובנייה מחדש, אך כולם כאחד נוגעים במצבו הנפשי של האדם", הוא מסביר (מתוך כתבה באתר הארץ ב-5/12/09).

יחידת לימוד זו עוסקת בקשר בין יצורים חיים, שבו יש תועלת לכל היצורים החיים השותפים בו ונקרא הדדיות.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי מעיין ושירה, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים אמנות בשילוב מדעים בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

יחידה זו מתחקה אחר פועלו של האמן צדוק בן-דוד העוסק בפיסול וההדדיות שבין הטבע לאדם

נושא

אמנות בשילוב מדעים במסגרת לימודי קמפוס

כיתות

ה' - ו'

משך הפעילות

2 שיעורים כפולים

מטרות לימודיות

מטרת על: הלומד ייחשף לכך שניתן ליצור אנלוגיה בין הטבע לטבע האדם וכן להיפך

מטרות נוספות:

  • הלומד יתנסה בביצוע הכלאה של דימויי טבע עם תיאורים של גוף אנושי, מרכיבים של טבע בתוך תחומי כל יצירה.

  • הלומד ייחשף לכך שניתן לתאר הבעה, רגש, מצב נפשי בעזרת הפיסול

留言


bottom of page