top of page

הדפסת תלת מימד רב-תחומית


למידה רב-תחומית, מולטי דסציפלינרית, מדגישה את הצורך בהקניית ידע תוך שילוב תחומי דעת שונים וראייה מערכתית כוללת. למידה אינטגרטיבית מתאפיינית בהקשרים ורלוונטיות לחיי התלמיד. תחומי דעת שונים מתמזגים זה בזה באופן דינמי ומוחשי.

יחידה אחת כזו נבנתה על-ידי יפית וימית בקורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך, במטרה ללמד במדעים את נושא "עונות השנה", תוך התאמה ליחידת לימוד פדגוגית לכיתות ד-ה. יחידה זו משלבת בין הקנייה עיונית וסדנה מעשית גם יחד.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

כל הקרדיט למורות יפית חי וימית קורן שביצעו את היחידה בבית ספר "דקלים" בנס ציונה לילדים בעלי הפרעות נפשיות המאושפזים במרכז לבריאות הנפש בכיתות ד'-ו'.

תיאור קצר של הפעילות

הפעילות המוצעת הנה פעילות העשרה דיפרנציאלית ושותפים בה מספר מקצועות לימוד. התלמידים ילמדו במסגרת לימודי עונות-השנה על ה"סתיו".

נושא

מדעים / אמנות / טכנולוגיה

כיתות

ד' - ה'

משך הפעילות

5 שיעורים

מטרות לימודיות

מטרת על: יצירת "קופסה סתווית" עם מאפיינים ייחודיים לארצנו תוך שילב מגוון דיסציפלינות של למידה

מטרות לימודיות:

1. הוראה יוצרת במסגרת סדנה - יצירה עצמאית המבוססת הן על נשיאה באחריות עצמית של התלמידים והן על לימוד קבוצתי מובנה ומובל על ידי המורה. 2 . הוראה עיונית - המורה יחשוף בפני תלמידיו מגוון מקורות השראה חזותיים באמצעות מצגות, רפרודוקציות וספרים, וכן אתרי אינטרנט. 3 . פיתוח חשיבה יצירתית תוך יצירת סביבה המאפשרת ניסוי וטעייה; הכלה של מרווח טעות כחלק מתהליך היצירה. 4 . העמקת ההיכרות של התלמידים עם טכניקות, טכנולוגיות מתקדמות וחומרים שונים; פיתוח היכולת לעשות בהם שימוש מגוון. 5 . המרת מודל דו-מימדי לתלת-מימדי והעשרת יצירת האומנות במימד חדש המזמן לתלמידים אפשרות לחוש ולהתמודד עם הייחודיות של כל מימד, היתרונות והמגבלות שלו. 6 . היכרות של התלמידים עם סוגי מדיה שונים ושימוש בהם לצורך יצירת אומנות משולבת. 7 . עידוד לביטוי אישי של התלמידים והתנסות בפיתוח הדמיון והוצאה מן הכוח אל הפועל. 8 . פיתוח ערכים של הקשבה וכבוד ליצירה של התלמידים עצמם וליצירות של תלמידים אחרים עודה בשיתוף פעולה תוך הקשבה, כבוד ושיח.

מוזמנים להוריד את היחידה המלאה כאן

מוצאים שיחידה זו מתאימה לכם? יכולה להתאים למורים נוספים? אתם מוזמנים לשתף

Comments


bottom of page