top of page

חותם בוגר

שילוב של הדפסת תלת מימד ואמנות בבית ספר יסודי יכול להציע יתרונות והזדמנויות יצירתיות רבות לתלמידים. בתחום ה-STEAM האות A מהווה את תחום האמנות (Art) ומציגה את ההזדמנות של שילוב בין דיסציפלינות שונות בעזרת אמצעים אומנותיים. בתחום החינוך מדגישים את חשיבות הלמידה המעשית, המבוססת חקירה ומעודדת שילוב של דיסציפלינות מרובות כדי לפתור בעיות בעולם האמיתי (להרחבת הקריאה ניתן להכנס לפורטל ההוראה).

ביחידה זו נעשה שילוב בין תחום הספרות, תחום האמנות ותחום האוריינות הדיגיטלית (הדפסת תלת מימד), פעילות כזו מטפחת יצירתיות, מיומנויות חשיבה ביקורתיות ופתרון בעיות. הפעילות מספקת הזדמנויות לתלמידים למזג ביטוי אמנותי עם טכנולוגיה מודרנית, ולהרחיב את ההבנה שלהם בשתי הדיסציפלינות בצורה מושכת ומעשית.


כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי אסנת ונאוה, כעבודה מסכמת במסגרת קורס הדפסת תלת ממד ככלי חינוכי בטכניון.

לומדים אמנות בעזרת הדפסת תלת ממד

תיאור קצר של הפעילות

הקמת קיר חותם בוגר בבית הספר כחלק מעידוד וטיפוח מצוינות באמנות, תוך מתן אפשרות לתלמידים להשאיר מזכרת בבית הספר.


נושא

אמנות - עיצוב חזותי של אותיות המרכיבות מילה

שפה - בחירת שיר ישראלי עם מסר שנוגע בנושאים - מסע , פרידה והתבגרות

כיתות

ו'


רמת קושי

בינונית


מטרות לימודיות

מטרת על: התלמידים יפתחו את יכולת ההבנה והפרשנות של הטקסטים.


מטרות נוספות:

  • התלמידים ייתוודעו ליצירות מופת

  • התלמיד יפתחו רגישות אסתטית והבנת תפקידן של דרכי המבע הייחודיות ליצירה הספרותית

  • התלמידים יתחברו רגשית למשמעויות ולמסרים שבשיר (SEL)

  • התלמידים יתנסו בתכנון ועיצוב מוצר
Comments


bottom of page