top of page

הדפסת תלת מימד בשיעורי ידיעת הארץ - לומדים על המפה הטופוגרפית


תכלית מערך הסיורים היא להוביל את התלמידים להיכרות שיטתית עם נופי המולדת. הסיורים יחשפו בפני התלמידים את תבנית נוף העם, הארץ והחברה הישראלית. התכנית מנחה לשתף את התלמידים בתכנון המרכיבים החברתיים של הסיור ולעודד את התלמידים לקחת אחריות על הנעשה תוך ביצוע הסיור (מתוך תוכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת של משרד החינוך ומינהל חברה ונוער).

אחד מן העקרונות הוא שילוב תחומי דעת נרחבים בידיעת הארץ וביניהם תחום הטכנולוגיה.

לפניכם יחידת לימוד בתחום ידיעת הארץ והכרות עם מפה טופוגרפית.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על ידי לירז, מירי ועידית, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

הפעילות בוצעה בהצלחה בחטיבה ב', קציר.

לומדים טופוגרפיה בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

כחלק מלימוד מיומנויות הניווט בחטיבות הביניים, התלמידים לומדים על טופוגרפיית השטח וצורות נוף בסיסיות ובכך צוברים ידע המכשיר אותם להיות מטיילים עצמאיים ואחראיים. הדפסה בתלת מימד מסייעת בהמחשת צורות הנוף, ביישום ובתכנון עצמאי של מושגים טופוגרפיים שנלמדו, המחשת עקרונות קנה המידה והיחסים במפה בדגם תלת מימדי, יצירת סביבת לימודים רלוונטית עבור התלמידים המאפשרת למידה מעמיקה והמחשה.

נושא

ידיעת הארץ / מפה טופוגרפית / טכנולוגיה

כיתות

כיתות ט'

משך הפעילות

8 שיעורים

מטרות לימודיות

מטרת על: המחשת צורות נוף בדגם תלת מימדי.

מטרות לימודיות:

  • הכרת רשת הקורדינאטות במפה ושימושיה

  • תרגול הוצאת נקודת ציון במפה דו מימדית

  • הכרות עם מושגים וצורות נוף במפה הטופוגרפית

  • איתור צורות טופוגרפיות במפה דו מימדית

  • יתרונות מודל תלת-מימדי מול דו-מימדי

  • לימוד עקרונות ההדפסה התלת מימדית

  • המרת מפה טופוגרפית לדגם תלת-מימד

  • השוואת תצורה טופוגרפית דו מימדית מול תצורה תלת מימדית

Comments


bottom of page