top of page

צילום סרטון סטופ-מושין

יחידת לימוד זו פותחה במסגרת פרוייקט ״הטמעת הדפסת תלת מימד כחלק מפדגוגיה חדשנית של קרן אלון לחינוך בשיתוף עמותת אופנים״:

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

פעילות זו פותחה על-ידי קארן ממרכז המחוננים באורנים, כחלק ממשימות הקורס המשותף של קרן אלון לחינוך ועמותת אופנים.


שיטת הצילום Stop Motion היא חיבור רצף של תמונות לכדי סרטון עם אשלייה של תנועה במרחב. ביחידה זו התלמידים מתחילים בתכנון התסריט, מייבאים דגמים ומתאימים אותם לצורך שלהם, צובעים בהתאם, מצלמים ומחברים לכדי סרטון מקורי שלם.


מקצוע: צילום


כיתות: ד'-ו' במרכז המחוננים


התהליך מתחיל מכתיבת תסריט ובחירת האובייקטים.


מטרות לימודיות:

- התלמידים יזהו וימינו את האובייקטים לצילום ואת צרכי התסריט שלהם מבחינת תפאורה ואביזרים.

- התלמידים יאתרו בעצמם אובייקטים לצילום מתוך THINGIVERS.

- התלמידים יעשו התאמות בתסריט במידה וצריך לאחר בחירת האובייקטים להדפסה.

- התלמידים ידפיסו את המודלים ויצבעו אותם לפי צרכי התסריט שלהם.


היחידה מותאמת לתכנית הלימודים אשר כוללת יחידת לימוד של אנימציה. אם עד כה התלמידים השתמשו באובייקטים קיימים, כעת הם יכולים לעצב אובייקטים אותנטיים אישיים לצורך התסריט שלהם.
להורדת היחידה המלאה:

יחידת הוראה בהדפסת תלת מימד - קארן
.pdf
Download PDF • 460KBbottom of page