top of page

חלקי דיוקן אישי בהדפסת תלת-מימד


אמנות חזותית היא חלק מתכנית הלימודים בשיעורי אמנות בבתי הספר:

"התכנית ללמידה משמעותית באמנות חזותית לבית הספר היסודי מבססת ומעודדת למידה רלוונטית לחייהם של הלומדים, ומנסה לגעת בנימי נפשם תוך שהיא מערבת היבטים מגוונים של התנסויות שכליות, רגשיות, חברתיות-ערכיות, גופניות, אמנותיות, יצרניות ואחרות. לימודי האמנות מפתחים בתלמיד יכולות כגון אינטואיציה, רפלקציה, גמישות מחשבתית, יצירתיות והבעת הזהות של היחיד" מתוך תכנית הלימודים "אמנות חזותית לבית הספר היסודי" של משרד החינוך.

מדבריה של מרינה, מורה לאמנות: הניסיון לימד אותי שלחלק גדול מהילדים בגילים האלה קשה להתחיל יצירה מדף ריק, וכשהם עושים זאת היצירה שלהם פעמים רבות מרושלת ולא מושקעת. לעומת זאת, אם יש פריט שמכוון את הגודל או את סגנון היצירה, ההשקעה והריכוז של התלמידים עולים. בשיעורים רגילים אני משתמשת בשבלונות פשוטות או בצילום של חלק מיצירה, שהתלמיד צריך לשלב בעבודה הסופית.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי מרינה, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים אמנות בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

יצירת דיוקן כתבליט שמשקף את האופי והרגשות של הדמות תוך שימוש בחלקי פנים מודפסים בתלת ממד.

נושא

אמנות

כיתות

ג' - ד'

משך הפעילות

שיעור כפול

מטרות לימודיות

מטרת על: פיתוח רגישות ומודעות לכך שכל פרט בדיוקן יכול לשקף אופי או רגש מסוים

מטרות נוספות:

  • העלאת המודעות לשילוב חומרים ביצירה

  • חשיפת התלמידים לראייה תלת-מימדית

Comments


bottom of page