top of page

תריס Infill


שְׂבָכָה - רשת המשמשת לכיסוי פתח או ליצירת חיץ, מקלעת שתי וערב.

הגדרה מילונית זו מייצגת את החשיבות של יצירת שבכות במקומות רבים, ביניהם צורת פיזור האוויר במזגנים; עיצוב פתחים לכניסת אור בשעות שונות של היום, ועוד.

יחידה זו עוסקת בפונקציונליות ובאסתטיקה של יצירת וילון הצללה באמצעות מידול בתלת מימד ושימוש בטכניקת Infill (מילוי) בתוכנת הפריסה, המאפשרת בחירה של סגנונות רשת המילוי ואחוזי המילוי שלה.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידה זו פותחה כתרגיל המשלב מידול בתלת-מימד ושימוש בפונקציית המילוי (Infill) בתוכנת הפריסה על-ידי יאיר, ביאטריס ומירב, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך במכללת קיי לחינוך.

לומדים טכניקות בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

בניית תריס משוכלל (עם שכבות וצירים) שיכול להשתנות בהתאם לפונקציות הפרקטיות (כמות האור) והאסתטיות (צורת היטלי הצל) הרצויים בשעות שונות של היום. המשימה יכולה לעבור שינויים בהתאם לשכבת הגיל

נושא

אמנות / גיאוגרפיה / עיצוב

כיתות

ה' - חט"ב

משך הפעילות

3 שיעורים ומעלה (בהתאם לסוג המשימה)

מטרות לימודיות

מטרת על: הצללה דקורטיבית של חלון הכיתה

מטרות נוספות:

  • גיאוגרפיה - הבנת זוויות השמש במהלך היום והעונות הנלמד בלימודי האקלים

  • אמנות - הכרות עם אמנות המשרביות

  • עיצוב - בניית מוצר פונקציונלי ואסתטי

  • שיתוף פעולה בצוות

  • חשיבה ביקורתית

  • יצירתיות

  • מידענות

דגם תלת מימד מודפס של חפיפת קווים באמצעות שימוש בתכונות Infill

סרטון של דגם מתוך מוזיאון העיצוב בניו-יורק

Comments


bottom of page