top of page

שימוש חוזר בחומרים ויצירת משחקים

פיתוח משחקים בנושא מיחזור יכול להיות דרך מרתקת ומלמדת להעלות את המודעות לחשיבות המיחזור והקיימות. באמצעות שילוב של הדפסת תלת מימד ומדעים, משחק על מיחזור יכול לעורר השראה בקרב התלמידים לאמץ שיטות בר-קיימא ולהשפיע לטובה על הסביבה. בשנת 2015 נקבעו באו"ם 17 יעדים כאג'נדה עולמית לפיתוח בר קיימא עד שנת 2030 (SDG ישראל). יעד מספר 12 מדבר על צריכה וייצור אחראיים, כאשר אחת המטרות היא הגברת מודעות לאורח חיים בר קיימא, הנועד להבטיח כי אנשים בכל מקום בעולם יהיו בעלי המידע הנדרש והמודעות להתפתחות ואורח חיים ברי קיימא תוך הרמוניה עם הטבע (מיחזור היא אחת השיטות). יחידה זו לוקחת את נושא הקניית ההדרכה בתחום, בעזרת אקטיביזם חברתי, כאשר התלמידים מפתחים משחקים המעלים את הנושא למודעת ואף מציעים פתרונות.


כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי תגריד ולינא, כעבודה מסכמת במסגרת קורס הדפסת תלת ממד ככלי חינוכי בטכניון.

לומדים מדעים בעזרת הדפסת תלת ממד

תיאור קצר של הפעילות

התלמידים יכינו משחקים לעידוד המיחזור במסגרת שיעורי מדעים בתחום של טכנולוגיה ופתרון בעיות.


נושא

מדעים - טכנולוגיה ופתרון בעיות

כיתות

ד'


רמת קושי

בינונית


מטרות לימודיות

מטרת על: התלמידים ייצרו מוצר בהתאם לצורך


מטרות נוספות:

  • התלמידים יתנסו בחשיבה ביקורתית

  • התלמידים יכירו את נושא המיחזור

  • התלמידים יעבדו בצוותComments


bottom of page