top of page

מנדלות ככלי חקר לתכונות מעגל

מנדלה היא ציור מעגלי סימטרי שנובע מהמרכז. המנדלה מהווה סמל לאיזון, שלמות ואינטגרציה. היא גם משקפת את מחזוריות החיים ונפש האדם. פירוש המילה מַנְדָּלָה בסנסקריט הוא "מעגל" או "מרכז" ומכאן החיבור הטבעי לתחום הגיאומטריה.

ביחידה זו מתכננים התלמידים מנדלה באמצעות תוכנת טינקרקאד לעיצוב ומידול בתלת מימד, עצם היצירה מהווה כלי לחשיבה ולמידה. היכן נמצא המרכז? כיצד מייצרים סימטריה? כמה מעלות יש במעגל? כמה צורות צריך לשכפל כדי לסגור מעגל שלם? באיזה זווית? נדרשות כל כך הרבה תשובות מעולם המתמטיקה, כדי לייצר דגם תלת מימדי של המנדלה. ביחידה זו ההדפסה היא רק התחלת העבודה, מכאן ניתן להרחיב ולשאול שאלות חקר רבות הנוגעות לדגם שתיכננו התלמידים ולתכונות המעגל. בדיוק לפי התאוריה של פאפרט, התלמידים מכינים "אובייקט שניתן לחשוב באמצעותו" (objects-to-think-with). עצם ההכנה מזמנת שאלות רבות ועצם ההתבוננות בתוצר מספקת הזדמנות להתבוננות והבנה. זהו אובייקט שעצם התכנון שלו דורש הבנה וידע ועל-ידי שימוש באובייקט שיצרו ניתן לקדם חשיבה ולמידה.


כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי לילך ויפעת, כעבודה מסכמת במסגרת קורס הדפסת תלת ממד ככלי חינוכי בטכניון.

לומדים גיאומטריה בעזרת הדפסת תלת ממד

תיאור קצר של הפעילות

במסגרת לימודי הגיאומטריה בחטיבת הביניים, התלמידים לומדים על המעגל ועל תכונותיו. הפעילות הבאה תאפשר לתלמידים ליישם שימוש במשפטים גיאומטריים שנלמדו בכיתה, ובהוכחות דדוקטיביות תוך כדי חקר ובניית מודל תלת-מימד העושה שימוש בשיבוץ צורות חופפות במעגל.


נושא

תכונות המעגל

כיתות

ט'


רמת קושי

בינונית


מטרות לימודיות

מטרת על: התלמידים יחקרו תכונות של מעגל


מטרות נוספות:

  • התלמידים יעבדו בצוות

  • התלמידים יפתחו יצירתיות

  • התלמידים יישמו שימוש במשפטים שלמדו על המעגל

  • התלמידים ילמדו מהי מנדלה
Comments


bottom of page