top of page

מדפיסים משחקים בשיעורי שפה

חלק מיעדי החינוך הלשוני הוא הרחבת אוצר המילים של התלמידים. ישנן אסטרטגיות שונות המתייחסות לסביבת הלימודים ולהתנסות האישית של התלמידים. בחירה בדרך של משחק יכולה להניע את הלומדים להשתתף באופן פעיל בתהליך למידת השפה. משחקים מעודדים את התלמידים לעסוק באופן פעיל בשפה על ידי דרישה מהם לקיים אינטראקציה עם תוכן המשחק, לפתור בעיות, לקבל החלטות ולתקשר בשפת היעד. השתתפות פעילה זו מקדמת למידה עמוקה יותר ושימור מיומנויות השפה. על ידי הפיכת התלמידים ליצרני תוכן, אנו מאפשרים להם לייצר בעצמם את המשחק ובכך אנו מייצרים דרך יעילה ומהנה עבור התלמידים לרכישת מיומנויות ושיפור בתחום הלשוני. הדפסת תלת מימד היא אמצעי יעיל להפקת תוצרים מוחשיים באופן מיידי, התלמידים אוספים מידע, מתכננים את התוכן, המידות, הצורה ומדפיסים טיוטות. התוצר הוא בעל חשיבות עליונה עבור התלמידים שייצרו משהו משלהם ותחושת שליחות, כאשר אחרים משחקים במשחק שלהם. את היחידה הבאה יצרו ארבעה מורים מפתחי תוכן במסגרת קורס המבוא להדפסת תלת מימד בחינוך. מוזמנים להתרשם ולשאוב רעיונות.כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי רוזאן, דורגאם, מוריס ומגדי, כעבודה מסכמת במסגרת קורס הדפסת תלת ממד ככלי חינוכי בטכניון.

לומדים שפה בעזרת הדפסת תלת ממד


תיאור קצר של הפעילות

התלמידים מקבלים טקסט בשיעור שפה. כל קבוצה של תלמידים מכינה משחק שפתי בעקבות הטקסט שקראו, לדוגמא: מילים והיפוכם, יחיד ורבים, משפטים ופירושם ועוד (התלמידים ייעזרו באינטרנט לביאור מילים או משפטים מורכבים). כאשר קיים תכנון משחק, התלמידים מעצבים ומדפיסים דגם של המשחק בתוכנת טינקרקאד. בסוף התהליך התלמידים גם יכינו דף הנחיות לשימוש במשחק שלהם.


נושא

שפה - הבנת הנקרא (טקסט שכנוע)

כיתות

ה'


רמת קושי

בינונית


מטרות לימודיות

מטרת על: התלמידים ילמדו פירוש של מילים חדשות וירחיבו את אוצר המילים


מטרות נוספות:

  • התלמידים יבחינו בין עובדה לדעה

  • התלמיד יכירו מילים והיפוכן

  • התלמיד ילמדו מאפייני טקסט שכנוע

  • התלמיד יתנסו בחיפוש מקורות מידע באינטרנטComments


bottom of page