top of page

הדפסת תלת מימד בשיעורי שפה - המחשת מטפאורה


מצוות הדלקת נרות חנוכה מוגדרת בגמרא כ"מצוות נר איש וביתו". המילה "בית" בתוך הגדרה זו מכילה בתוכה משמעות כפולה: הן הבית במשמעות הסמלית של מבנה משפחתי המורכב מהורים וילדים והן הבית במשמעות הפיזית של ארבעה קירות וקורת גג שבתוכם המשפחה חיה.

יחידה זו עוסקת בדרכי המחשת מטפאורה באמצעות הדפסת תלת מימד.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי מורות כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים לשון בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

נושא

שפה / טכנולוגיה

כיתות

משך הפעילות

מטרות לימודיות

מטרת על: העברת המטפאורה מעולם הלשון למציאות.

コメント


bottom of page