top of page

אנגלית - הוראה באמצעות משחק

משחק באופן כללי הוא השתתפות בפעילות שהתועלת בה היא עצם קיומה (Schousboe & Winther-Lindqvist, 3102). משחק לימודי הוא פעולה אקטיבית שגורמת להנאה, ללמידה ולשכלול הלמידה כתוצאה מהאתגר וההתנסות החוזרת (אפרת בנטוב-גז ויעל קסנר ברוך).


יחידת לימוד זו הופכת את התלמידים ליצרני המשחק ומעצם השינון וההכנה פעילות זו הופכת למקדם למידה.

יחידת לימוד זו נשענת על לימוד האנגלית ברמה מסויימת וניתנת להתאמה ברמות ובנושאים שונים.


כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי דימה, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים אנגלית בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

התלמידים בוחרים נושא שלמדו באנגלית במהלך השנה ויוצרים דגם של קוביית משחק ומדפיסים אותה במדפסת תלת מימד. בנוסף התלמידים כותבים דף הוראות באנגלית למשחק.


נושא

אנגלית - אותיות ניקוד, מספרים, מלות יחס, ימות השבוע

כיתות

ד' ומעלה


רמת קושי

בינונית


מטרות לימודיות

מטרת על: חיזוק אוצר המילים וחשיבה יצירתית


מטרות נוספות:

  • תרגול כתיבה באנגלית

  • יכולת הנחיית קבוצה

  • עבודה בצוות

  • הבעה עצמית

Comments


bottom of page