top of page

הדפסת תלת מימד בשיעורי עברית


מחקרים רבים נכתבו על יתרונות המשחק כדרך לימודית. בתור ילדים המשחק הוא אינטואיטיבי ומקנה כלים לחיים, הילדים לומדים תוך כדי תנועה. בתור בוגרים אנו משנים את צורת המשחק ופחות מייחסים לה חשיבות כדרך ללמידה, למרות שלמידה נעשית בכל רגע בחיינו מתוך חוויות והתנסויות. יהושע ופריש התייחסו במאמרם משחק הוא חומר לימודי בתחפושת – שילוב משחק בלמידה ליתרונותיו הרבים של המשחק המוביל מהנאה להנעה.

למידה מתוך משחק מתאימה למודל של ויגוצקי שתומך בלמידה מתוך הקשר וחיבור לעולמו של הילד.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי לינה וסוהיר, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים עברית בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

ביחידה זו התלמידים ישתמשו בתכנון ובהדפסת תלת מימד כדי ליישם את הידע הנלמד והנרכש בנושא האותיות בכתב יד ובדפוס. התלמידים ילמדו לכתוב את שמם המלא או שמות חבריהם לכיתה, יתכננו ויבצעו כתיבה על ספינר שישמש אותם כמשחק לאחר ההדפסה.

נושא

עברית כשפה שנייה לדוברי ערבית - אותיות

כיתות

ג' - ד'

משך הפעילות

1-2 שיעורים

מטרות לימודיות

מטרת על: ביחידה זו התלמידים מפנימים את אותיות השפה העברית כשפה שנייה.

מטרות נוספות:

  • התלמידים יזכרו את האותיות בכתב דפוס ויכתבו את השם המלא על הספינר

  • התלמידים יישמו את הידע שלהם בזיהוי אותיות

  • התלמידים יזהו את מבנה האות והצורה שלה

  • התלמידים יתכננו איך לכתוב את השם בצורה נכונה

  • התלמידים יבצעו את התכנון בשימוש בתוכנת טינקרקד

  • התלמידים יצרו ספינר עם השמות

המשחק עם הספינר מאפשר שימושים רבים ומגוונים ברמות קושי שונות, לצורך חיזוק הלמידה של השפה.

Comments


bottom of page