top of page

אתגר הקינדר

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

פעילות זו פותחה על-ידי נועה מהחווה החקלאית בערבה, כחלק ממשימות הקורס המשותף של קרן אלון לחינוך ועמותת אופנים.


בפעילות זו כל תלמיד צריך לחשוב על צעצוע שיכול לשמש כהפתעה בביצת קינדר.


מהלך הפעילות:

  1. בשלב הראשון התלמידים למדו לעבוד בעזרת קליבר ולעשות הקטנה פרופורציונאלית

  2. בשלב השני התלמידים מידלו והדפיסו את ההפתעה השלמה

  3. בשלב הבא התלמידים ילמדו לפרק את ההפתעה ולהפוך אותה להפתעה שניתן להרכיב (זה יקרה במקוון בסגר כנראה)


כפעילות מסכמת, לאחר הסגר אנחנו מתכננים לעשות מסיבת שוקולד שבה התלמידים ייצרו ביצי קינדר אישיות ויכניסו לתוכן את ההפתעה.

Comments


bottom of page