top of page

הדפסת תלת מימד במתמטיקה - 70 פנים בשוקולד


למידה מבוססת פרויקטים (PBL) היא שיטת לימוד המשלבת עשייה צירתית ולמידה מתוך העשייה.

הייחוד של למידת מבוססת פרויקטים:

  • התוצר כמניע את תהליך הלמידה

  • תכנון מהסוף להתחלה

  • שילוב ראש וידיים לכל אורך העבודה

  • תהליכי הערכה ורפלקציה לכל אורך התהליך

  • תוצרים ברמה גבוהה שמוצגים פומבית בפני קהל

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי מירי קיהן, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

הפעילות בוצעה בהצלחה בבית ספר ממ"ד אריאל, אשדוד בשיעורי PBL מתמטי.

לומדים מתמטיקה בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

ביחידת לימוד זו עוסקים התלמידים בחקר אודות השוקולד מכיווינים שונים, תוך דגש על תערוכת "פסטיבל שוקולד בסימן 70 שנה למדינה". יחידה זו מכילה בתוכה את נושא המדעים ושינוי מצבי צבירה במדעים, חישוב גופים ולמידת שברים במתמטיקה, לימוד טקסטים מדעיים ועיוניים תוך הבנת הנקרא בשיעורי שפה, לימוד אסטרטגיות משחק, חקר היסטורי של המוצר והרצאות מפי מומחים בתחום החל מהכנת המוצר ועד עיצוב העטיפה.

ביחידה זו יוצרים התלמידים תבניות שוקולד וחותמות בעזרת הדפסה בתלת מימד.

נושא

מתמטיקה / מדעים / שפה / משחקי חשיבה / היסטוריה / טכנולוגיה

כיתות

כיתות ד'

משך הפעילות

מטרות לימודיות

מטרת על: המחשת מושגים גיאומטריים במתמטיקה.

  • הבנה מושגית: תיבה, נפח תיבה, שטח פנים של תיבה. הבנת הקשר בין נפח תיבה לשטח פנים שלה.

  • הבנה פרוצדוראלית: חישוב שטח, חישוב נפח, חישוב שטח פנים.

  • תובנה מספרית: החוש למספרים, יכולת לבצע חישובים בעל פה, אומדן, קירובים, אומדני מידות שונות והעלאת השערות ברמה אינטואיטיבית.

  • תובנה גאומטרית: יכולת חקירת סוגי התיבות, תכונותיהן והיחסים ביניהן והיחס בין נפח ושטח פנים.

  • ארבע פעולות חשבון במספרים טבעיים.

Comments


bottom of page