top of page

צור לי חיה
פעילות מותאמת לחינוך המיוחד, לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בדגש על מיומנויות מוטוריות, זכרון ופיתוח היצירתיות.

ישנה שונות גדולה בין כלל התלמידים המאופיינים עם עיכוב התפתחותי בתחומים שונים: מוטוריים, שפתיים, קוגניטיביים ועוד. פעילות זו מחולקת לתתי נושאים שבאים לחזק מיומנויות של זיהוי צורות, שיום והרכבה מחדש. מטרה זו מושגת באמצעות משימה בתוכנת טינקרקאד והדפסת תלת-מימד של התוצר האישי של התלמידים.
כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי תמי, גלעד ושרה מבית-ספר גניגר, כעבודה מסכמת במסגרת הפרויקט המשותף של קרן אלון לחינוך ועמותת אופנים.

לומדים מדעים בחנ"מ בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

תלמידי חינוך מיוחד עם מוגבלות שכלית התפתחותית ייצרו בעלי חיים ממאגר צורות תלת מימדיות שנלמדו. התלמידים יפגינו מיומנויות של זיהוי צורות תוך פירוק והרכבה.

נושא

בעלי חיים וצורות גיאומטריות

כיתות

ח' - יב' (קבוצת למידה בוגרים)


רמת קושי

בינונית


גישה חינוכית

המחשת מושגים תוך חוויה לימודית

משך הפעילות

שלושה שיעורים כפולים

מטרות לימודיות

● שיום חיה

● תפיסה צורנית של פירוק והרכבה

● חזרה על הצורות הגיאומטריות שנלמדו

● חזרה ותרגול על הרגלי עבודה בתוכנה

Comments


bottom of page