top of page

פעילות ג'יגסו ותלת-מימד


Jigsaw (תצרף) היא מתודה מסייעת ללמידה שיתופית. היא מציעה תהליך מובנה שבאמצעותו ניתן לחבר בין קבוצות למידה המתמחות בנושאים שונים, לפי חלוקה מראש. כל קבוצת ג’יגסו מהווה ביחד את התמונה המלאה של החומר הנלמד. באמצעות המתודה תלמידים יגלו אחריות ללמידת החומר, יפתחו יכולת הוראה והעברת מידע וילמדו להקשיב זה לזה ולכבד את חבריהם. במתודה זו, כמו בפאזל, כל חלק (כל תלמיד) הוא חיוני להבנה מלאה של החומר הנלמד ולבנייה מושלמת של המטרה.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי אייל, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים טכניקות בהדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

כל זוג תלמידים מקבל נושא בהדפסת תלת מימד שעליו ללמוד בעצמו באמצעות מקורות מידע ועם הנחייה של המורה. על התלמידים לתכנן תרגיל, להדפיס תוצר וללמד את הכיתה בשבוע הבא.

נושא

קורס מייקרס

כיתות

ז' - ט' מחוננים

משך הפעילות

2 שיעורים כפולים

מטרות לימודיות

מטרת על: התלמידים יקבלו כלים ומיומנויות בתוכנת טינקרקאד ובשיטות שונות בהדפסת תלת מימד

מטרות נוספות:

  • התלמידים יקבלו כלים ללמידה עצמאית על-ידי שימוש במקורות מידע אינטרנטים כגון בלוגים וסרטוני הדרכה פתוחים

  • התלמידים יגלו אחריות ללמידת החומר

  • התלמידים יפתחו יכולת הוראה והעברת מידע

  • התלמידים ילמדו להקשיב זה לזה ולכבד את חבריהם

פעילות ג'יגסו ללימוד טכניקות בתלת מימד

Comments


bottom of page