top of page

אליעזר בן יהודה

יחידת לימוד זו פותחה במסגרת פרוייקט ״הטמעת הדפסת תלת מימד כחלק מפדגוגיה חדשנית של קרן אלון לחינוך בשיתוף עמותת אופנים״:

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

פעילות זו פותחה על-ידי צוות ביה"ס אלון יזרעאל בעפולה, כחלק ממשימות הקורס המשותף של קרן אלון לחינוך ועמותת אופנים.


במסגרת שבוע השפה העברית ביצעו תלמידי כיתות ה' בבית הספר פעילות שעוסקת בחידוש מילים בשפה העברית שבוצעו על-ידי אליעזר בן יהודה. התלמידים לומדים בלמידה מרחוק ועושים צעדים ראשונים בתוכנת המידול טינקרקד