top of page

הביצה שהתחפשה


למידה בעזרת הידיים שייכת לעולם המייקרס שבה אנו מוצאים ומייצרים פתרונות בעצמנו בעזרת חומרים מהסביבה ושילוב טכנולוגיה כגון מדפסת תלת-מימד. למידה כזו מאפשרת ניסוי וטעייה ובחינת המוצר במבחן המציאות. מרחבי מייקרס רבים נפתחים בבתי ספר ומאפשרים לילדים להתחבר לתכונה טבעית שקיימת בהם מתוך סקרנות וחשיבה יצירתית.

דוגמא לחיבור אפשרי בתחום המייקרס נמצאת גם ביחידה זו שפונה אל תלמידים בכיתות א' ומאפשרת ללמוד שפה וספרות באמצעות חוויית היצירה והדפסת תלת-מימד.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי שירי, קרין, רינת, מיכל, גלית ומריאנה, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים שפה בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

ביחידה נקרא עם הילדים את הסיפור בקריאה מונחית, נעבור על מושגים חשובים, נדבר על מוטיבים חוזרים, על דימויים ועל פתרון בעיות. לאחר חשיבה הילדים יתכננו ויצרו ביצה משלהם במגוון דרכים. העבודה במדפסת תלת-מימד תיעשה בקבוצות קטנות, עם ילדים שמסוגלים להתמודד עם התוכנה ויתכנוו דגם משלהם.

נושא

היחידה נלמדת כחלק משיעורי העברית, קריאה מונחית לקראת חג פורים

כיתות

א'

משך הפעילות

3 שיעורים

מטרות לימודיות

מטרת על: לעורר חשיבה על מושג ה"תחפושות"

מטרות נוספות:

  • התלמידים יפתחו את האוצר המילים

  • התלמידים ירחיבו את ידע העולם דרך הסיפורים

  • התלמידים ינתחו את הסיפור לפי סיבה ותוצאה

  • התלמידים יפתחו חשיבה יצירתית כגון העלאת השערות, פתרון בעיות, הסקת מסקנות וכו

  • התלמידים יכינו דגם של הביצה מחופשת לתחפושת שהם יבחרו ויכינו

דוגמאות:

Comments


bottom of page