top of page

קוביות סיפור בהדפסה אישית


קוביות הסיפור של רורי (Rory's Story Cubes) נוצרו ככלי לפתרון בעיות בדרך יצירתית עבור מבוגרים. רורי היה "מאמן יצירתיות" (קואצ'ר) שעבד בין השאר עם ארגונים ועזר להם להסתכל על בעיה בדרכים שונות.

קוביות הסיפור הן כלי לשליפה מהירה של מחשבות ורעיונות, אין תשובות לא נכונות. על כל אחת מפאות הקוביה מצוייר סמל כלשהו, אשר נתון לפרשנויות אסוציאטיביות, אשר נשלפות מתוך הזכרונות והחוויות האינדיבידואליות ומספקות אסוציאציה משמעותית עבור המשחק.

את רעיון הקוביות התאימו גם דניס, רעות ומרב לתחום הפדגוגיה:

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי דניס, רעות ומרב, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים שפה בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

התלמידים יתכננו וידפיסו בתלת מימד קוביית משחק שכל פאותיה שוות. לכל פאה יצרפו סמל כלשהו המייצג פעולה או נושא לשיח. פעילות המעודדת משחק ולמידה חווייתית כחלק מפרויקט חונכות.

נושא

שפה (אנגלית / עברית) במסגרת חונכות אישית או במסגרת העשרה שפתית

כיתות

א' ו- ו', ניתן לפעול גם בגן אבל בתיווך שונה

משך הפעילות

6-8 שיעורים

מטרות לימודיות

מטרת על: העשרה שפתית כחלק מתכנית הלימודים

מטרות נוספות:

  • הקניית ערכים של שיתוף פעולה בין התלמידים

  • יצירת קובייה שוות פאות ולא גוף הנדסי אחר

  • חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות

  • זיהוי והכנת סמלים התומכים בנושא הנלמד

Comments


bottom of page