top of page

המשכן וכלי הקודש בתלת מימד


וַיְהִי בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן, בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית--בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ: הוּקַם, הַמִּשְׁכָּן (שמות, מ, יז). המשכן (אוהל מועד) הוקם לפי המסורת היהודית במדבר סיני ושימש את בני ישראל לאורך תקופת המדבר ולאחר שנכנסו לארץ ישראל.

להקמת המשכן היו שתי מטרות:

  1. השראת השכינה בישראל - המקום בו התגלה ה' למשה בזמן הנדודים במדבר (מלמעלה למטה)

  2. בית לעבודת הקורבנות - המקום בו נעשתה עבודת הקודש על-ידי הכהנים (מלמטה למעלה)

את תיאור המשכן וכלי הקודש ניתן למצוא בספר שמות ובמקומות נוספים במקורות ובפרשנויות חז"ל.

הדמיה ותיאורים נוספים ניתן גם למצוא באתר דעת של מכללת הרצוג.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי אדיר, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים תורה בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

פעילות מדגם ג'יגסו בה ילמדו התלמידים על מבנה המשכן וכליו, כאשר כל קבוצה חוקרת חלק אחר. לבסוף יבנו דגם תלת מימדי ויציגו אותו בפני הכיתה את הדגם המודפס, כולל הסברים על תפקידו בקודש

נושא

תורה - חומש שמות

כיתות

ח'

משך הפעילות

4-5 שיעורים

מטרות לימודיות

מטרת על: התלמידים יכירו את המשכן וכליו

מטרות לימודיות:

  • התלמידים יכירו את צורתו ומידותיו של המשכן

  • התלמידים יכירו את מידות הכלים במשכן ואת ההלכות הקשורות בהם

  • התלמידים יתנסו בבניית דגם תלת ממדי בתוכנת טינקרקאד

  • התלמידים יתנסו בלמידה שיתופית במודל ג'יגסו

Comments


bottom of page