top of page

הדפסת תלת מימד בשיעורי גיאוגרפיה


בימים של רעידות אדמה ואסונות טבע, מתעוררת הסקרנות איך זה קורה? במסגרת יחידת הלימוד של מטח, צוות גיאוגרפיה, לומדים התלמידים על רצועת ההרים המרכזית הנמשכת ברצף גיאוגרפי מהר החרמון ורמת הגולן דרך הרי הלבנון, הגליל, השומרון, הרי יהודה והרי הנגב. כיצד נוצרו ההרים? כיצד נוצרו קימוטי הסלעים? מהם סלעי משקע? ועוד.

כאן, ביחידת לימוד זו נעשה שילוב בין התוכן הפדגוגי להדפסת תלת מימד לצורך חקר והבנה של תופעות הטבע.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי סמירה, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים גיאוגרפיה בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

התלמידים יצפו בסרטון נדידת היבשות והיווצרות ההרים ולאחריו יכינו דגם המסביר את אחת התופעות הגאולוגיות.

נושא

גיאוגרפיה בשילוב הדפסת תלת-מימד

כיתות

חט"ב

משך הפעילות

4 שיעורים

מטרות לימודיות

מטרת על: הסקת מסקנות לגבי היווצרות ההרים באמצעות בניית דגם פיזי עם חלקים נעים.

מטרות נוספות:

  • לגלות מה הם הכוחות המקמטים או שוברים את שכבות הסלע?

  • להסביר מדוע אותם הכוחות גורמים בחלק מהמקרים לקימוט, ובמקרים אחרים הם גורמים להעתקה?

  • לשער מה הם התהליכים המרימים את רכסי ההרים לגובה?

מודל קימוטים בסלע

Comments


bottom of page