top of page

גופים גיאומטריים

מאיזה גופים מורכב ספל קפה? מאיזה גופים מורכבת צלחת שטוחה? ועמוקה? טלויזיה? ספה? בחיי היומיום אנחנו מוקפים בחפצים ובסביבה המזמנת התבוננות במושגים גיאומטריים.


יחידת לימוד זו משלבת בנייה אישית של כלים פונקציונליים בסיסיים, תוך חקר וביצוע מדידות על הגופים המודפסים. הלמידה האותנטית מתוך המציאות היומיומית מקרבת את התלמידים לתחום, הן מתוך החיבור הרגשי לחפץ שיצרו והן מתוך החיבור לפונקציונליות של הכלי.


כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי שלומציון, קרן ורחל, כעבודה מסכמת במסגרת קורס הדפסת תלת ממד ככלי חינוכי בטכניון.

לומדים גיאומטריה בעזרת הדפסת תלת ממד

תיאור קצר של הפעילות

ביחידה זו התלמיד יצור גוף משמעותי המורכב משני גופים לפחות ויסביר מהו הנפח שנוצר.


נושא

גיאומטריה - חישוב נפחים

כיתות

ד'


רמת קושי

בינונית


מטרות לימודיות

מטרת על: התלמידים ידעו לחשב נפחים של גופים מורכבים

מטרות נוספות:

  • התלמידים יפתחו כישורים גיאומטריים

  • התלמידים יחקרו צורות גיאומטריות

  • התלמידים יכירו את תכונותיהם מספר גופים הנדסיים

  • התלמידים יפתחו תפיסה חזותית במישור ובמרחבComments


bottom of page