top of page

אור וצל - מדעים ומתמטיקה


קרני האור נעות רק בקו ישר, לכן מאחורי הגוף המואר ייווצר אזור מוצל - אזור אליו אינן מגיעות קרני האור. אם כך, האם יש חשיבות למרחק ממקור האור? כיצד ניתן להגדיל עצמים? ואיך דמיון משולשים מתחבר לכל הנושא? ובכלל מה עוד ניתן ללמוד בעזרת אור וצל? יחידה זו עוסקת בשילוב של טכנולוגיה וחקר בתחום האור.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי ארז וציפי, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים מדעים ומתמטיקה בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

פעילות בנושא של אור וצל, שילוב של חשיבה מדעית ומתמטית. על התלמידים לעבוד בזוגות, לתכנן ולהדפיס במדפסת תלת מימד שני גופים בעלי גודל זהה שניתן להעמידם בצורה יציבה על השולחן ובעזרת מקור אור קבוע ושינוי המרחקים בין הגופים ליצור דמויות (צל) על הקיר, כאשר דמות אחת גדולה פי שלוש מהדמות השנייה.

נושא

רב תחומי: מדעים (מדעי החומר - כימיה ופיזיקה), מתמטיקה (יחס, גאומטריה ודמיון משולשים) וטכנולוגיה

נושא מרכזי: אנרגיה אור וצל וגאומטריה

כיתות

ו' - ז'

משך הפעילות

2 שיעורים כפולים של 90 דקות

מטרות לימודיות

מטרת על: התלמיד יגלה ויבין שיש קשר בין המרחק של גוף ממקור האור לגודל הצל שהוא יוצר.

מטרות נוספות:

  • בניית דגמים בתלת-מימד

  • התלמידים יערכו ניסיונות יאספו נתונים וינתחו אותם – יגישו דוח ניסוי

ביחידה זו טבלאות לאיסוף נתונים ודפי עזר למדידה.

שאלות רבות עולות בעקבות הניסויים:

  • איך משפיע המרחק ממקור האור על גודלה של הצללית שנוצרת?

  • איך משפיע המרחק בין הגופים על יחס הגדלים בניהם?

  • איך משפיע יחס המרחקים בין כל גוף למקור האור ליחס בין הצלליות?

  • כיצד יש לסדר את הדמויות כך שצללית אחת תהיה גדולה פי 3 מהשנייה?

  • מה עלינו לשנות אם נרצה שצללית אחת תהייה גדולה מהשנייה פי 2?

  • אם נרצה לשחק בתאטרון צלליות – האם ניתן להכין גופים באותו גודל וליצור צלליות בגדלים שונים כמו במציאות? או כמו שנרצה?

Comments


bottom of page