top of page

קורונה - קוביית החלטה

יחידת לימוד זו פותחה במסגרת פרוייקט ״הטמעת הדפסת תלת מימד כחלק מפדגוגיה חדשנית של קרן אלון לחינוך בשיתוף עמותת אופנים״:

במיוחד לימי הקורנה נבנתה משימה שתסייע לילדים בשגרה מיוחדת זו. המשימה היא ליצור קובייה שתעזור בקבלת החלטות בתקופת המשבר. ההגדים על קוביית ההחלטות יגיעו מעולמו של התלמיד מתוך נושאים כמו: מה היה לך הכי קשה להחליט בשבוע האחרון? איזו משימת בית לבצע? מה לאכול? מתי לקום?

לאחר שנבחר הנושא המוביל לקוביה, כל שנותר הוא להוסיף מילים על כל אחת משש הפאות.


סרטון הדגמה:
כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי רועי, תלם, סלעית ושי מחוות צמח בראשית, כחלק ממשימות הקורס המשותף של קרן אלון לחינוך ועמותת אופנים.

קבלת החלטות בימי הקורונה בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

יצירת קוביית החלטות מתוך עולמו של הילד שתסייע בקבלת החלטות בתחומים שונים, במיוחד בימים בהם עיקר הפעילות נעשית במרחב הבייתי.

כיתות

ד' ומעלה

משך הפעילות

2 מפגשים

מהלך הפעילות

נקבעה נבחרת תלמידים ממספר בתי ספר (בשיתוף עם המחנכות הגיעו לתלמידים שיש להם גישה למחשב ותמיכה מההורים)


מפגש מספר 1:


  • המורים נפגשו עם התלמידים בקבוצת זום וערכו היכרות

  • המורים ערכו לתלמידים תרגילי היכרות עם תוכנת טינקרקד

  • המורים הציגו את המשימה "קוביית החלטות", שוחחו עם התלמידים על המצב והעלו רעיונות

  • לקראת סיום המפגש נשלחו לתלמידים דף הוראות וסרטון מצולם לגבי משימת "קוביית ההחלטות" והתלמידים נשלחו עם משימה זו לעבודה בבית


מפגש מספר 2:


  • התלמידים הציגו את "קוביות ההחלטה" שיצרו

  • המורים והתלמידים שוחחו על הרעיונות שעלו, דנו בקשיים במהלך העבודה

  • קוביות ההחלטה נשלחו להדפסה


עיקר העבודה במשימה זו נעשתה ללא לחץ זמן, בבית, יחד עם ההורים

הורדת הוראות לתלמיד

יצירת קוביית החלטות
.pdf
Download PDF • 157KB

bottom of page