top of page

הדפסת שושנת הרוחות


אורינטציה היא היכולת להתמצא במקום מסויים והיכולת למצוא את הדרך או הכיוון במצבים שונים, זוהי מודעות האדם לעצמו בזמן, בחלל ובמקום. יכולת זו נדרשת לשם התמצאות במרחב והיא מיומנות נרכשת מגיל ינקות. לצורך תקשורת של זמן ומקום אנו ממקמים את עצמנו באוריינטציה מול מצבים שונים, כדי לדעת לאן עלינו להגיע, אנחנו משתמשים בשפה אחידה של כיוונים: ימינה/שמאלה, קדימה/אחורה. כדי להתמצא במרחבים גלובליים מול מפות אנו משתמשים בכיווני הרוחות: צפון/דרום/מזרח/מערב. שושנת הרוחות מדייקת יותר את רוחות השמיים, זהו תרשים המראה את כיווני השמיים ומכיל 12 כיוונים והיא הומצאה יל-ידי הספן טימוסתנס מרודוס במאה ה-3 לפנה"ס. טימוסתנס השתמש בשושנת הרוחות כדי להשאיר הוראות שיט לצי המצרי בשפה אחידה. בהמשך השימוש עבר למצפן, אך עדיין משתמש בשושנת הרוחות לתאר נקודות כיוון. כיום השימוש הוא יותר באמצעים דיגיטליים ונקודות ציון, אך עדיין רווחת התקשורת של שושנת הרוחות לציין כיוון כללי.

יחידה זו עוסקת בחיזוק האריינטציה, כחלק מתכנית הלימודים "כיוונים במפה" בכיתות ד'.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי יוסי, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים מולדת בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

יחידת הלימוד עוסקת בהיכרות ובהתנסות ראשונה של התלמידים בהתמצאות במרחב באמצעות שושנת הרוחות – מערכת הכיוונים הראשית והמשנית. התלמידים ייצרו דגם המבוסס על ארבעת הכיוונים המוחלטים הראשיים: צפון, דרום, מזרח ומערב. הדגם המודפס ישמש להמשך הלמידה ועמו התלמידים יתנסו בזיהוי רוחות השמים במפות ובתרשימים מסוגים שונים

נושא

מולדת וחברה - כיוונים במפה

כיתות

ד'

משך הפעילות

2 שיעורים כפולים להכנת הדגם

מטרות לימודיות

מטרת על: קביעת כיוון באופן מוחלט ללא תלות במקומו ובנקודת מבטו של המתבונן במפה

מטרות לימודיות:

  • התמצאות במרחב

  • הכרת מערכות כיוונים יחסיות (שמאל/ימין, קדימה/אחורה)

  • הכרת מערכת רוחות השמיים (צפון/דרום/מזרח/מערב)

  • הכרות עם מפות מסוגים שונים

  • פתרון בעיות

Comments


bottom of page