top of page

קזינו אמנות

חלק מרציונל תכנית הלימודים באמנות לבתי הספר היסודיים מדבר על ארגון התוכן (מתוך העיתון למורים לאמנות קשר אמנותי (9) 2011). מטרת העל בתכנית היא טיפוח כישורי חשיבה וזאת באמצעות ארגון תכנים המונגשים לתלמידים והיכולת לקיים חשיבה ביקורתית ויצירה עצמית.

התכנית מעודדת שימוש מושכל באסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, תוך פיתוח היכולת להתבונן ביצירות מזוויות שונות. תהליך הלמידה הוא פעיל ומשלב שיח בקבוצה. התלמידים נדרשים לבטא את הידע שצברו ביצירה אישית משלהם. תהליך שדורש חקר, הנמקה, ביטוי אישי, חשיבה ביקורתית ויצירתיות.


כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי שלומית, חן ורונזה, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים אמנות בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

לילדים יוצגו מספר קוביות העוסקות בנושאי אמנות שונים, טכניקות ועוד. הילדים יבחרו מתוך שלל קוביות (3-4 קוביות) את הקוביות אליהן הם מתחברים ויצרו בעקבות מה שיוגרל בקוביות שבחרו. 

נושא

מושגים ונושאים באמנות

כיתות

ג' ומעלה (בהתאמה לרמת הכיתה)

רמת קושי

קלה

מטרות לימודיות

מטרת על: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים בתחום האמנות


מטרות נוספות:

  • קידום בקרב ילדים בכל רמות התפקוד מיומנויות חשיבה בהתאם ליכולתם, כחלק מתוכנית העבודה המותאמת

  • הרחבת התנסויות חווייתיות, המגבירות סקרנות ומפתחות מיומנויות חשיבה

  • טיפוח לומד עצמאי, יצירתי, סקרן, יוזם

  • פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ובכללן חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית, מיומנויות למידה שיתופיות למידה אוטונומית אשר מעודדת ומפתחת מוטיבציה ללמידה וביטוי עצמי של התלמיד

  • חשיבה ביקורתית - יוצר דרכים חדשות כדי לבחון טיעונים

  • חשיבה יצירתית - משתמש בביקורת כדי להעריך את עשייתו

Kommentare


bottom of page