top of page

טינקרטיפ - כתיבה בעברית


פעמים רבות אנחנו מוסיפים כתיבה בעברית בטינקרקד.

האפשרות הראשונה שקופצת לעין, היא TEXT. אפשרות זו תומכת בכתיבה באנגלית בלבד (או אם רוצים אות בודדת בעברית). כשננסה לכתוב בעברית, תתקבל לנו תמונת ראי. אם ננסה לכתוב במהופך - בזמן הקיבוץ של הצורות הכתב יתהפך.

כדאי פשוט להסכים שהאפשרות TEXT אינה מתאימה לעברית.

הדרך הנכונה לכתיבה בעברית:

דרך נוספת היא המרת קובץ טקסט ל-svg, אבל זה כבר לפוסט אחר...


Comments


bottom of page