top of page

הדפסת תלת מימד בשיעורי מדעים - מערכת השמש


תלמידי שכבה ה' אשר לומדים את נושא האסטרונומיה במסגרת שיעורי מדעים, לרוב מתקשים לתפוס את קנה המידה של כדור הארץ בפרט וכדור הארץ כחלק ממערכת השמש. על מנת להטמיע את קנה המידה וההבדלים בגדלים בין כוכבי הלכת במערכת השמש, התלמידים יתכננו וידפיסו את גרמי השמיים במערכת השמש של כדור הארץ. תוך שמירה על קנה מידה אמתי. בעבודה זו יצטרכו התלמידים להכיר הן את מערכת השמש שלנו ולדעת כיצד לחשב את קוטר השמש והכוכבים תוך התייחסות לפרופורציה של כוכבי הלכת השונים.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על ידי דנה ס., חן פ., איריס ג., כעבודה מסכמת במסגרת קורס הדפסת תלת-ממד בחינוך.

הפעילות בוצעה בהצלחה עם קבוצת מצטיינים בשכבה ה'.

לומדים על מערכת השמש בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

יחידת הלימוד מתאימה לתכנית הלימודים בשכבה ה', במסגרת לימודי אסטרונומיה - מדעי כדור הארץ והיקום. התלמידים יכירו את מערכת השמש וימחישו אותה במגוון אמצעים, כולל הדפסה בתלת מימד.

נושא

מדעים / מערכת השמש / מתמטיקה / אמנות / טכנולוגיה

כיתות

כיתות ה' - בהקבלה לתכנית הלימודים

משך הפעילות

7-8 שיעורים

מטרות לימודיות

  1. בתחום המדעים - התלמידים יכירו את מרכיבי מערכת השמש ויבנו דגם להמחשת מבנה מערכת השמש, תוך התייחסות לגודל הגופים, המרחק ביניהם, מיקומם זה ביחס לזה.

  2. בתחום המתמטיקה - התלמידים יכירו את המושגים רדיוס קוטר וידעו לחשב שטח כדור, קנה מידה חילוק וכפל.

  3. בתחום האמנות - התלמידים יתנסו בערבוב צבעים שימוש בחומרי מילוי והגבהה על מנת להגיע לצורות פני שטח וצבעים תואמים לכוכב.

  • התלמידים יתנסו בעבודת צוות.

  • התלמידים יתכננו ויעצבו את כוכבי הלכת בתוכנת tinkercad ולאחר מכן ידפיסו אותו.

  • התלמידים ידעו למקם את הכוכב שלהם על הדגם בהתאם למרחק מהשמש ומכדור הארץ.

הערכה

דף עבודה עצמית ואיסוף מיידע:15% עבודה קבוצתית ושיתוף פעולה:20% מראה התוצר התאמתו הנכונה לקנה המידה כרטיסיית מידע: 30% יצירתיות:10% הצגת הדגם והסבר:15% שליטה בתכנון והדפסת תלת מימד:15%

לשתף, לשתף, לשתף

מוזמנים לשתף מורים נוספים ביחידה זו

Komentarai


bottom of page