top of page

פרמידות בתלת-מימד


המוח האנושי משתמש בספריית תמונות כדי ליצור תמונה תלת-מימדית.

המידע העדכני על קליטה חושית מלמד אותנו שהמוח משתמש ב"ספריה" של תמונות דו-ממדיות אותן הוא משווה לתמונה הדו-ממדית הנקלטת ברשתית העין. אם הוא מזהה אחת מתמונות ה"ספריה" כדומה למדי לתמונה שהתקבלה ברשתית, הוא קובע שמה שרואה העין הוא העצם שתמונתו שמורה ב"ספריה". במקרה של גופים תלת-ממדיים המנגנון, כנראה, מורכב יותר. העין קולטת מספר תמונות דו-ממדיות של העצם מנקודת מבט שונות במעט ומשווה אותן עם קבצים של תמונות השמורים ב"ספריה". חשוב לכן, שללומד את הגופים התלת-ממדיים יהיו על נייר תמונות דו-ממדיות של הגופים האלה. התמונות יוכלו לשמש בסיס לניתוח תכונות שונות של הצורות המרחביות כמו הזווית בין שתי פאות סמוכות, הזווית בין אלכסון לפאה ועוד.

תוכנת מידול בתלת-מימד מתגברת על הראייה החד מימדית ומאפשרת התבוננות על שרטוט דו-מימדי מכל הכיוונים ובכך מספקת הבנה מרחבית טובה יותר.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי אנה ולירון, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים גאומטריה בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

התלמידים יפתחו מיומנות ויזואלית, תוך שימוש במושגים ובתכונות של הפירמידה. התרגיל הוא לשרטט משולש ובסיס בתוכנת טינקרקאד. לפי הגובה וגודל הבסיס מחשבים באמצעות נוסחאות טריגונומטריות את הזוית של הפאה הצדדית. מצמידים את המשולשים לבסיס ויוצרים פרימידה

נושא

מתמטיקה - הנדסת המרחב

כיתות

י' - יא' קבוצת 3 יח"ל

משך הפעילות

5 שיעורים

מטרות לימודיות

מטרת על: התלמיד יכיר את המושגים ותכונות הפירימידה

מטרות לימודיות:

 • התלמיד יפתח מיומנויות ויזואליות ולוגיות

 • התלמיד יתרגם תרגיל משפה מתמטית לסימון ויזואלי

 • התלמיד יזהה ויסמן את המושגים הרלוונטיים לפתרון התרגילים :

 • בסיס הפירמידה, מקצועות הבסיס, אלכסון הבסיס

 • גובה הפירמידה

 • פאות הפירמידה, גובה הפאה

 • זווית בין מקצוע צדדי לבין בסיס הפירמידה

 • זווית בין גובה פאה צדדית לבין בסיס פירמידה

 • זווית בין מקצועות צדדיים סמוכים

 • זווית בין מקצועות צדדיים לא סמוכים

 • התלמיד ישפר ויפתח אינטואיציה ואוריינות מתמטית

 • התלמיד ילמד להדפיס באמצעות תוכנת הטינקרקארד

 • התלמיד יפתח מיומנויות של שיתוף פעולה בעבודה צוותית

Kommentare


bottom of page