top of page

הדפסת תלת מימד בשיעורי פיזיקה ככלי עזר ללקויי ראיה


מקצוע הפיזיקה דורש ניסויים רבים וצפייה בתוצאות. אצל לקויי ראיה הקושי בהבנת המושגים עולה, מאחר ואין הנגשה מספיקה של תופעות פיזיקליות. בתחום החינוך עוסקים בעיקר בהקלות במבחנים עבור לקויי ראיה, אך אין התייחסות מספקת להשוות בינם לבין "בעלי הראיה" שיכולים לצפות בניסויים ודוגמאות. יחידה זו באה להנגיש את הפיזיקה בדרך של מישוש והבנה בתחום הפיזיקה.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי אלירן, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים פיזיקה בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

פעילות שנועדה להמחיש מושגים פיזיקליים, שקשה להסביר ללא הדגמה, וזאת באמצעות דגמים פיזיים מודפסים בתלת-מימד.

נושא

פיזיקה בשילוב הדפסת תלת-מימד

כיתות

חט"ב

משך הפעילות

3 שיעורים

מטרות לימודיות

מטרת על: התלמידים יפנימו מושגים פיזיקליים באמצעות כלי עזר

משקל

התלמידים יבינו את הקשר בין צפיפות למשקל על-ידי מישוש הקוביות השונות

טביעות אצבעות

התלמידים יכירו את טביעת האצבע על-ידי מישוש העזר

תורת הגלים

התלמידים ירגישו את העקרון בו גל מתקדם מנקודת מוקד הגל, וכן שעוצמת הגל יורדת עם המרחק

Comments


bottom of page