top of page

מפרקים בגוף האדם


השלד הוא הבסיס לגוף האדם. הוא מורכב מ-206 עצמות שמחוברות זו לזו באמצעות מפרקים. בגוף האדם קיימות שלוש קבוצות מפרקים:

  • מפרקים קבועים / חסרי תנועה

  • מפרקים בעלי תנועה מועטה

  • מפרקים נעים

מה תפקידו של כל מפרק והיכן הוא ממוקם? את זה יוכלו התלמידים להבין בעזרת היחידה הבאה:

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי ענת ב., מירית ב., אתי ל., אורית ק., יפעת ה. ואיילת ר., כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך במעוז המכבים.

לומדים מדעים בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

פעילות משולבת בשיעורי אמירים בקורס גוף האדם וקורס טכנולוגיה. התלמידים לומדים לזהות, לשיים ולמיין את מפרקי גוף האדם ובונים דגמים של מפרקים בעזרת חקר והדפסת תלת-מימד.

נושא

תכנית אמירים שילוב מדעים, ספורט וטכנולוגיה

כיתות

ה' - אמירים

מטרות לימודיות

מטרת על: התלמיד יכיר את המפרקים השונים בגוף האדם

מטרות נוספות:

  • התלמיד ידע לשיים את המפרקים.

  • התלמיד ישווה בין סוגי המפרקים בהתייחס למבנה ולתפקוד.

  • התלמיד ידע למדל בתוכנת TINKERCAD.

  • התלמיד יתכנן ויבנה דגם של אחד מסוגי המפרקים.

תגובות


bottom of page