top of page

ציפה ושקיעה
הגדרת המונח ניסוי מתוך ויקיפדיה: ניסוי מדעי הוא שיטת מחקר מדעית לבדיקת השערה בדבר קשר סיבה ומסובב בין הגורמים הנחקרים, על ידי השוואה בין שני מצבים. במצב אחד המדען מחולל שינוי משמעותי ויזום במערכת הנחקרת, או במודל למערכת כזו ובמצב השני המדען אינו מחולל שינוי כזה. העובדה שהשינוי המשמעותי במערכת נעשה ביוזמת המדען מאפשרת לדעת מה הם קשרי הסיבה והמסובב במערכת הנחקרת.


הניסוי המדעי נבדל מהתצפית המדעית בכך שבתצפית מדעית לא מחוללים שינוי משמעותי במערכת הנחקרת ונבדל מחיפוש פתרונות בניסוי וטעייה בכך שהוא מחייב השערה ומחייב השוואה בין מצבים. הניסוי הוא אחד הכלים החשובים ביותר להעשרת המידע על העולם הפיזי בגישה אמפירית.


הדפסת תלת מימד היא אחד הכלים המאפשרים לנו ליצור כלים לצורך מחקר, תוך שינוי מדויק של פרמטרים המאפשרים לנו לקיים מחקר בעל תוקף והסקת מסקנות.


לפנינו יחידה כזו העוסקת בפעילות חקר בתחום ההידרוסטטיקה וכוח העילוי.כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

פעילות זו פותחה על-ידי איתן, כחלק ממשימות הקורס המשותף של קרן אלון לחינוך ועמותת אופנים.לומדים מדעים בעזרת הדפסת תלת מימד


תיאור קצר של הפעילות

שימוש בתכונת צפיפות (infill) בהדפסת תלת מימד לצורך חקר של מושג הצפיפות במדעים, עם דגש על השפעתו על התכונות של ציפה או שקיעה של הגוף בנוזל, באמצעות כוח העילוי

נושא

מדעים / פיזיקה - הידרוסטטיקה

כיתות

כיתות ח' ומעלה


רמת קושי

בסיסית - גבוהה


מטרות לימודיות

- העמקת ההבנה של צפיפות החומר, כח העילוי והשפעתם על ציפה / שקיעה של גוף

- הבנת המרכיב הטכנולוגי של הדפסת גוף בתלת מימד בצפיפויות חומר שונות

- תרגול מיומנויות חקר: השערות, תכנון, ביצוע, מדידות, הסקת מסקנות


Komentáře


bottom of page