top of page

לכל איש יש שם

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

פעילות זו פותחה על-ידי ידידיה, מאיר והראל, כחלק ממשימות הקורס המשותף של קרן אלון לחינוך ועמותת אופנים.לומדים בעזרת הדפסת תלת מימד


תיאור קצר של הפעילות

מטרת הפעילות היא לגרום לתלמיד לחקור את תקופת השואה מזווית מעמיקה. בפעילות זו התלמיד ישתתף בהקמת תערוכה בנושא "לכל איש יש שם". בתערוכה זו הכיתה תציג תמונות שהודפסו בתלת מימד בטכניקת ליטופיין. התמונות יהיו של אנשים משפיעים שנרצחו בשואה או ניצולים שנפטרו.

נושא

היסטוריה – יחידת לימוד תקופת השוואה

כיתות

כיתות ט'


רמת קושי

בסיסית


מטרות לימודיות

מטרת על: התלמידים יכירו דרכים שונות מגוונות ויצירתיות להנצחת אירועים


מטרות משנה:

• מטרה פילוסופית: בירור המושגים: "זיכרון", "זיכרון אישי", "זיכרון קולקטיבי".

• מטרה התבנותית: בירור הקשר "זיכרון (אישי/קולקטיבי) ואני".

• מטרה תוכנית: פיתוח דרכי הנצחת זיכרונות השואה ממסדי ואישי.


מטרות אופרטיביות:

• פיתוח דגמי תמונות לייטופין בהדפסת תלת מימד.

• הכרת תוכנות הדפסה ועיצוב מודלים למדפסות תלת מימד

• כתיבה ועריכת פוסטר מוסכם על דמות שבא עסקנו

• פיתוח יכולת חיפוש ולמידה עצמית של חומרים לימודיים


מיומנויות נלמדות בעקבות היחידה:

• מיומנות לומד עצמאי

• מיומנות עבודה בצוות

• מיומנות איתור וחיפוש מידע רלוונטי

• פיתוח חשיבה יצרתית

Comments


bottom of page