top of page

לב שבור

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

פעילות זו פותחה על-ידי צוות ביה"ס נופי ארבל מגינוסר, כחלק ממשימות הקורס המשותף של קרן אלון לחינוך ועמותת אופנים.במיוחד בימי הקורונה, יצר צוות בית הספר מערך שיעורים מצולמים, ברמות קושי שונות, במטרה לחשוף כמה שיותר תלמידים לתוכנת טינקרקד ובכך ליצור כר נרחב לשימוש בתוכנה במקצועות שונים ללא צורך לחזור לבסיס וללימוד הטכני.


מהלך הפעילות:

  • בכל שבוע מקבלים התלמידים סרטון הסבר ומשימה

  • התלמידים יוצרים את הדגם בהתאם להוראות

  • בנוסף, יש מפגש בזום כדי ללמוד ולפתור בעיות שהתלמידים נתקלו במהלך ביצוע המשימה


את התוצרים רואים המורים בחשבון שנוצר עבור כל תלמיד (עם קוד כיתה וכינוי אישי), ובכך ניתן לעקוב אחר ההתקדמות האישית של כל תלמיד


Comments


bottom of page