top of page

הדפסת קוביות דקדוק


המשחק הוא נושא אוניברסלי המעסיק ילדים בכל מקום, ובאמצעותו אפשר ללמוד שפה בהקשרים רחבים – אישיים, משפחתיים וחברתיים. נושא המשחק מזמן תהליכי הוראה ולמידה מגוונים אשר תורמים ללמידת שפה שנייה בקרב ילדים. שילוב משחקים בהוראה יכול לשבור שגרה, ליצור מחויבות אצל התלמידים ולהפוך את הלמידה למהנה ולמשמעותית. שימוש במשחק בהקשרים שונים בכיתה יכול להגביר את הפעילות של התלמיד וליצור אצלו מחויבות ומעורבות גדולות יותר ללמידה. היחידה עוסקת במשחק, ומוצעים בה טקסטים בנושא זה לצד הצעות לשילוב משחק פיזי או מתוקשב בהוראה. נוסף על כך התלמידים מוזמנים ליצור בעצמם משחקים בכלים דיגיטליים (מתוך פורטל עובדי הוראה - מרחב פדגוגי).

בפוסט זה מצורפות מספר דוגמאות שפיתחו מורות לערבית לתרגול הדקדוק בקרב תלמידים.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

בפוסט זו מצורפות מספר עבודות של מורות, שהכינו אותן כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך. הקרדיט מגיע למורות: הנא וניבאל, נסרין ווילמא ונסרין, איזבל ועאדל.

לומדים דקדוק בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

התלמידים מתכננים קוביה תלת מימדית בתוכנת טינקרקאד ומוסיפים על כל אחת מן הפאות כינויי רומז או הטיית פעלים. המשך הפעילות היא הדפסת הקוביות ומשחק בקבוצות לצורך תרגול. ביחידות מצורפים רעיונות למשחקים: סולמות ונחשים, תחרות בין קבוצות, הרכבת משפטים ועוד.

נושא

שפה - דקדוק

כיתות

ג' - ד'

משך הפעילות

2 שיעורים

מטרות לימודיות

מטרת על: יישום נושא הדקדוק שנלמד בכיתה

מטרות לימודיות:

  • למידה חווייתית תוך משחק

  • שימוש נכון בתחביר הדקדוק

הורדת יחידת הלימוד המלאות:

Comments


bottom of page