top of page

כלי מודפס המפיק צליל


בעלון של משרד החינוך "מתמטיקה זה משחק ילדים" מתייחסים לשילוב תחום המתמטיקה בחיי היומיום הסובבים את עולמם של הילדים, תוך התנסות חווייתית ומשחק. יחידה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממתודה זו ובאה לתרגל את נושא הגופים ההנדסיים לצורך יצירת כלי המפיק צליל. היחידה משלבת תרגול, חשיבה יצירתית, טכנולוגיה ובעיקר הנאה.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי טלי, שרון וירון, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים גאומטריה בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

התלמידים מתכננים ומדפיסים כלי המפיק צליל בעזרת גופים הנדסיים שלמדו בשיעורי הגיאומטריה

נושא

גאומטריה בשילוב הדפסת תלת-מימד

כיתות

ו'

משך הפעילות

4 שיעורים

מטרות לימודיות

מטרת על: תרגול והכרה של גופים הנדסיים

מטרות נוספות:

  • התלמידים יכירו גופים הנדסיים

  • התלמידים יחקרו גופים מהיבטים שונים: מספר הפאות, מספר הקודקודים ומספר הצלעות (מקצועות)

  • התלמידים ילמדו לזהות צורות מישוריות על פני הגופים ולהתאים את הגופים לתצלומים שלהם

  • התלמידים יזהו את מבנה הגליל

  • התלמידים יחשבו נפח גליל

Comments


bottom of page