top of page

הדפסת תלת-מימד בשיעורי גאומטריה - חישוב נפחי גופים


גאומטריה, אחד מענפי המתמטיקה. מקור המילה גאומטריה מיוונית ופירושה: גאיה = אלת האדמה, מטריה = מדידה ומכאן התחיל הצורך במדידת חלקות אדמה ביוון הקדומה. כמו כן עוסקת הגאומטריה בצורות, במבנים ובמרחב.

גאומטריה מכילה בתוכה מושגים רבים: סימטריה, נפחים, יחס הזהב, פרופורציות, זוויות, מרחב, מדידות ועוד.

לימודי הגאומטריה נעשים על-פי רוב בעזרת ספרי לימוד דו-מימדיים. שימוש בהדפסת תלת-מימד מחייב את התלמידים להתבונן על גופים הנדסיים בשלושה מישורים: אורך, רוחב וגובה.

באמצעות תוכנות המידול, מתכננים התלמידים גופים מורכבים בעזרת גופים הנדסיים ומדידות ובכך קל יותר לתפוס את נושא הנפחים, תוך חיבור לעולמם של התלמידים ויצירת תוצר מוחשי בר מדידה.

היחידה המצורפת משלבת את נושא הלימודים השנתי, עם הוראת הגאומטריה:

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי הילה, צאלה, אורלי ואודיה, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים גיאומטריה בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

עבודה יצירתית המשלבת את נושא הגאומטריה עם הנושא השנתי של 70 שנה למדינה וחלוקה לתתי-משימות. התלמידים מזהים את הגופים הקיימים במרחב (מתוך מספר אתרים בארץ) ומתנסים בחישוב הנפחים ובמידול בתלת-מימד. על-פי נתונים מתמטיים ניתן לבדוק את הבנתו של כל תלמיד את הנושא.

היחידה כוללת מידול, עבודה כתובה ופרזנטציה, כולל הערכה מוצעת.

נושא

גאומטריה בשילוב הדפסת תלת-מימד

כיתות

ו'

משך הפעילות

4 שיעורים

מטרות לימודיות

מטרת על: תירגול מושג נפח וחישובו.

מטרות לימודיות:

  1. פיתוח תפיסה חזותית במישור ובמרחב.

  2. פיתוח דרכי חשיבה, כגון: חשיבה דדוקטיבית, העלאת השערות ובדיקתן, הכללות והנמקות, הסקת מסקנות וכדומה.

  3. פיתוח כישורים גאומטריים.

  4. פיתוח יכולת חקירת צורות וגופים גאומטריים ותכונותיהם.

  5. עידוד יצירת דימויים חזותיים עשירים של מושגים גאומטריים.

  6. פיתוח יכולת הזיהוי של קשרים לוגיים בין העובדות הגאומטריות.

  7. טיפוח חקירת הקשר בין הצורות והגופים הנלמדים לבין העצמים והתופעות שבסביבתם של התלמידים.

  8. הכרת טכניקות בהדפסת תלת ממד.

  9. הכרת העקרונות בשיעורים נתמכים מדפסת תלת ממד ושימוש בהם במהלך הלמידה.

  10. קישור הנושא לנושא השנתי של משרד החינוך: 70 שנה למדינת ישראל.

Comentários


bottom of page