top of page

צופן אלפבתי

רכישת קריאה בגיל הרך מתחילה בזיהוי חזותי שלאחריו מגיע פענוח של מילה כתובה ולבסוף הבנה של טקסט. ילדים בגיל הזה משתמשים בכל החושים על מנת לרכוש את מיומנות השפה. יחידת לימוד זו משתמשת בהדפסת תלת מימד כערך מוסף לאפשר לתלמידים למידה תוך כדי משחק. כמו כן היכולת להשתמש בחוש המישוש מאפשרת לתלמידים מימד נוסף לזיכרון של הצליל הנלמד.


כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי יעל, מיטל, כרמית, לירז ומיכל, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים שפה בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

קוביית משחק המכיל בכל פאה את אחת התנועות שהן אבני יסוד ברכישת הקריאה. בעזרת דפי משחק או כרטיסיית ניווט ישחקו הילדים בקבוצה או באופן פרטני. כך יתרגלו את הצופן ויכולת השליפה והדיוק בקריאה תשתכלל

נושא

רכישת הקיאה – עברית

כיתות

א'

גישה חינוכית

הגישה הראשונה – כלי למורה ליצירת עזרים והמחשת מושגים

מטרות לימודיות

מטרת על: תרגול הצופן ושכלול יכולת השליפה והדיוק בקריאה


מטרות נוספות:

  • התלמיד יבצע אנליזה וסינתזה למילים

  • התלמיד ישפר את מהירות ורציפות הקריאה

  • התלמיד ידייק בקריאתו

  • התלמיד יבין את הנקרא

מיומנויות נוספות:

  • מיומנות של משחק

  • מיומנות של עבודה בקבוצה

  • מיומנות של עבודה עם הוראות מובנות ומשתנות

הרחבות אפשריות:

ניתן להרחיב את השימוש בקובייה ולעודד עמה כתיבה.


Comentarios


bottom of page