top of page

קוביות שפה בתלת מימד


הבסיס האיתן בלימודי שפות הוא הרחבת אוצר המילים וחשוב בתחילה אף יותר מדקדוק.

ידיעת מילים היא רב ממדית והיא טומנת בחובה את היכולות הבאות:

  • היכולת להגדיר את המשמעות הרחבה של המילה

  • היכולת לדעת את המשמעות של מילה בתוך כמה הקשרים שונים

  • היכולת לקרוא את המילה

  • היכולת להשתמש במילה בכתיבה

  • היכולת להשתמש באסטרטגיות ללמידת מילים חדשות

וכל אלו לצד פיתוח המודעות והנטייה החיובית למילים (Antonacci & M.O’callaghan, 2012).

מיומנויות נדרשות בלימוד אנגלית בכיתה ד' לפי משרד החינוך - לקריאה.

יחידה זו עוסקת בדרך חווייתית לתרגול קריאה וכתיבה בשפה האנגלית:

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי כרמית ואלה, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים אנגלית בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

קוביות המשחק הן אביזר עזר למורה לאנגלית (תלמידים בוגרים יכולים להכין בעצמם). מטרת הקוביות היא משחק קבוצתי וחיבור מילים בהתאם לקוביות. ניתן ליצור מגוון משחקים ברמות קושי שונות בעזרת קוביות המשחק

נושא

אנגלית - תרגול קריאה וכתיבה

כיתות

ג' - ד'

משך הפעילות

4 שיעורים

מטרות לימודיות

מטרת על: לימוד קריאה וכתיבה באנגלית

מטרות לימודיות:

  • התלמידים ידעו להבדיל בין אותיות ניקוד לאותיות עיצוריות

  • התלמידים יחברו מילים עם צלילים ארוכים וצלילים קצרים

  • התלמידים יתרגלו את הצלילים של אותיות הניקוד והתפקיד שלהן

  • התלמידים יהנו מתהליך המשחק והלמידה החזותית

Comments


bottom of page