top of page

ביות בעלי חיים


בעלי חיים שהאדם מגדל: חיות מחמד ובעלי חיים בחקלאות מביאים תועלת רבה לאדם. כמו לחיות הבר, גם לבעלי חיים מבויתים יש צרכים, הלא הם צורכי הקיום. בניגוד לחיות הבר המשיגות את צורכי החיים בסביבה הטבעית בה הם חיים, בעלי החיים המבויתים תלויים באדם בהשגת צורכי הקיום שלהם, ולכן על האדם מוטלת האחריות לדאוג למחסורם. לעתים גידול בעלי חיים מבויתים עלול לגרום לפגיעה בסביבה, לכן על המגדלים להיות מודעים לכך, ולמזער ככל הניתן את הנזק לסביבה.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי מירי וענב, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים מדעים בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

במשימה זו התלמידים מתחקים אחר מגדלי בעלי חיים או אלה העוסקים בעיצוב סביבות חיים לבעלי חיים מבויתים ויוצרים בעצמם סביבת חיים לבעל חיים בדגם תלת מימדי.

נושא

מדעים

כיתות

ד'

משך הפעילות

4-6 שיעורים

מטרות לימודיות

מטרת על: להכיר את צורכי הקיום של בעלי החיים ולהסיק מכך על אחריותו של האדם בסיפוק צורכי הקיום של בעלי חיים שהוא מגדל

מטרות נוספות:

  • להסביר לאילוּ מטרות בני האדם מבייתים בעלי חיים.

  • לתאר פתרונות טכנולוגיים שמגבירים את היכולת של בני האדם לגדל בעלי חיים.

  • לקשר בין גידול בעלי חיים לאיכות הסביבה.

  • לתכנן סביבת חיים טכנולוגית עבור בעלי חיים מבויתים.

  • לתכנן ולבנות מודלים במדפסת תלת מימד שיסייעו בגידול בעלי חיים בסביבה הטכנולוגית, תוך מתן מענה לבעיות סביבתיות.

Bình luận


bottom of page