top of page

ערים בעולם

למידה מבוססת משחק (Game Based Learning) היא גישה פדגוגית שבה המשחק הוא כלי מרכזי בלמידה. קיים איזון בין התוכן הנלמד לבין המשחקיות ובין היכולת להשתמש בידע בעולם האמיתי. התלמידים עוברים תהליך למידה לא צפוי ומוגדר מראש. בעזרת גישת המשחקיות, ניתן להשיג מעבר ללמידה ערכים כגון: שיתוף פעולה, הנאה, חיזוק השפה, עידוד למידה, פיתוח כישורים חדשים, אסטרטגיות חשיבה חדשות ועוד.

ביחידה זו שלפנינו נעשה שילוב בין משחקיות והדפסת תלת מימד, כאשר התלמידים הם יצרני המשחק. התלמידים אחראים על התוכן, כמו גם על יצירת המשחק, בניית הדגמים בתלת מימד, כתיבת השאלות, כתיבת ההוראות והנראות שלו. הלמידה מתרחשת תוך כדי היצירה.


כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי יסמין, כעבודה מסכמת במסגרת קורס הדפסת תלת ממד ככלי חינוכי בטכניון.

לומדים גיאוגרפיה בעזרת הדפסת תלת ממד

תיאור קצר של הפעילות

התלמידים יכינו משחק טריוויה לערים בעולם ויעצבו סממנים מאפיינים של ערי הבירה.


נושא

גיאוגרפיה - ערי בירה

כיתות

ד'


רמת קושי

בינונית


מטרות לימודיות

מטרת על: התלמידים יכירו ערים בעולם ומאפיינים שלהן


מטרות נוספות:

  • התלמידים ילמדו שמות של ערים חדשות

  • התלמידים יכירו מבנים מפורסמים בעולם

  • התלמידים ישתמשו בהדפסת תלת מימד留言


bottom of page