top of page

הדפסת תלת מימד בשיעורי אנגלית - הערכה חלופית ליומן קריאה


הערכה חלופית היא גישה בתורת המבחנים המהווה חלופה להערכה המסורתית והמקובלת.

הערכה חלופית היא דרך אלטרנטיבית להציג את הידע של הלומד ולא בדרך של כתיבה ומבחנים. בשיטת הערכה זו נבדקת היכולת של התלמידים ליישם את הידע, את המיומנויות ואת ההבנה שרכשו וזאת באמצעים שונים ומגוונים.

מצורפת בזה פעילות בשיעורי אנגלית המשלבת טכנולוגיה והדפסה בתלת מימד:

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי פרידה, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים אנגלית בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

במסגרת לימודי הספרות באנגלית בחטיבות הביניים, נדרשים התלמידים להכין מטלות כתיבה ליצירות שקראו. יחידה זו משלבת בין מטלת הכתיבה ולימודי האנגלית לבין יצירת תוצר בתלת מימד.

נושא

אנגלית / יומן קריאה / טכנולוגיה

משך הפעילות

8-10 שיעורים

כיתות

ז' - ט'

מטרות לימודיות

יצירת אובייקט הקשור לדמות בספר

מוזמנים לשתף

Kommentare


bottom of page