top of page

אסטרונומיה ותלת-מימד


כבר ביוון העתיקה החלו בתצפיות ובחקר כוכבים. הדרך הנוחה לזיהוי הכוכבים היא לסדרם כקבוצה ולתת להם צורה בעלת משמעות כמו הדובה הגדולה, עקרב, אוריון ועוד. איך נראית כל קבוצת כוכבים והיכן היא ממוקמת ביחס לכוכב הצפון? את זה יצטרכו התלמידים ללמוד ולחקור ולהכין דגם בהדפסת תלת-מימד.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי בתיה א., כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים אסטרונומיה בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

היחידה תוכננה כהמשך לשיעורי אסטרונומיה בכיתה ה'-ו על ההבדל בין כוכב לכוכב לכת, או כהמשך לשיעורי ראשית האסטרונומיה מימי יוון העתיקה בכיתות ז'

נושא

אסטרונומיה

כיתות

ה' - ז'

משך הפעילות

4 שיעורים

מטרות לימודיות

מטרת על: התלמיד יכיר קבוצות כוכבים

מטרות נוספות:

  • תלמיד יזהה, וידע מיקום כוכב הצפון בשמי הארץ (בקצה הדובה הקטנה)

  • התלמיד יבין כי כוכב הצפון נמצא בנקודה הצפונית ביותר של הקוטב הצפוני

  • התלמיד יזהה 2-4 קבוצות כוכבים בשמים (הדובה הגדולה, הדובה הקטנה, קסיופאה, אוריון, עקרב ועוד)

  • התלמיד יאסוף מידע חזותי על קבוצת כוכבים נבחרת, יתכנן ויבנה לה מודל תלת מימד

התלמיד יאסוף מידע ממקורות שונים ליצירת פוסטר מידעי (תעודת זהות) על קבוצת כוכבים הנבחרת

Comments


bottom of page